Tag: เชียงราย
ศูนย์ศิลป์ฯ ปรีชา เถาทอง ที่ซ่อนอยู่ในความเงียบสงบของบ้านป่าเมี่ยง

เปิดตัว ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร โดย ปรีชา เถาทอง ณ บ้านป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงราย จัดแสดงผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ศาสตร์พระราชาและบทประพันธ์เรื่องพระมหาชนกของรัชกาลที่ 9

อาสา ฟาร์มสเตย์ : เช็คอินในวิถีท้องถิ่นเชียงราย ดีต่อใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ

อาสา ฟาร์มสเตย์ ฟาร์มสเตย์แนวใหม่ ที่เน้นการกินอยู่หลับนอนที่สุขสบายเหมือนโรงแรม ที่สำคัญคือยังสร้างสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชาวบ้านในชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว