Better Living
หมอต้นไม้ หรือ รุกขกร ผู้จ่ายยาให้ “ไม้เมือง” ในป่าคอนกรีต

รุกขกรหรือหมอต้นไม้เริ่มเป็นคำที่พูดถึงมากขึ้นเพื่อรักษาและดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกโรคถูกวิธีท่ามกลางการขยายตัวของเมือง

ไกด์รันเนอร์ นักวิ่งผู้คว้ามิตรภาพระหว่างทางเป็นเส้นชัย

ไกด์รันเนอร์คือผู้ที่จะคอยวิ่งประกบอยู่เคียงข้างผู้พิการตลอดการวิ่งทำหน้าที่เป็นหู เป็นตา เป็นปาก และเป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจ